Miếng chà chai sần gót chân Pumi Bar Ultimate Hàng Hàng Xách Tay Mỹ
[giaban]50,000[/giaban][giacu][/giacu] [hot][/hot] [chitiet]
Miếng chà gót chân Pumi hàng Mỹ xách tay

Gồm 2 mặt: Tím đậm cho vết chai, tím nhạt tẩy chất bẩn

Miếng chà gót chân Pumi bar - Made in Poland
Lốc 12 cục Pumi bar hàng Mỹ xách tayLốc chà gót hồng chân Pumi hàng Mỹ xách tay

Thuộc tính sản phẩm :

Quy cách           :  Miếng
Hãng sản xuất   :  Mr. Pumice
Xuất xứ             :  Hàng xách tay từ Mỹ

Xếp hạng           :  3.8
Phiếu đánh giá  :  2011

[/chitiet]

0933 620 626